Localitatea Panticeu va beneficia de rețea de canalizare

Localitatea Panticeu va beneficia de rețea de canalizare

Reședința comunei Panticeu nu dispune în prezent de un sistem centralizat de colectare, transport și epurare a apelor uzate menajere, acestea fiind deversate în fose septice individuale, fapt care afectează calitatea mediului înconjurător.

            Pentru rezolvarea acestei situații, Primăria comunei Panticeu a realizat un proiect ce prevede înființarea unei rețele de canalizare pe o lungime totală cumulată de peste 10.000 metri. Ea va urmări trama stradală și, pe cât posibil, panta naturală a terenului, în contextul în care rețeaua a fost proiectată pentru a funcționa în sistem gravitațional. De asemenea, va fi construită o stație de epurare pentru tratarea apelor uzate. 

            Prin realizarea acestei investiții se urmărește creșterea gradului de siguranță și confort, precum și îmbunătățirea calității vieții locuitorilor satului Panticeu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *