În județul Cluj, 5.022 elevi ai claselor a XII-a/a XIII-a vor susține, începând de luni, 4 martie 2024, simularea Examenului Național de Bacalaureat, 2024

În județul Cluj, 5.022 elevi ai claselor a XII-a/a XIII-a vor susține, începând de luni, 4 martie 2024, simularea Examenului Național de Bacalaureat, 2024

Simularea examenului național de bacalaureat începe luni, 4 martie 2024, cu proba scrisă
la Limba și literatura română. Marți, 5 martie 2024, va avea loc proba obligatorie a
profilului, urmată de proba la alegere a profilului și a specializării care se se va desfășura
miercuri, 6 martie 2024. Joi, 7 martie 2024, elevii claselor a XII-a, care studiază în limba
minorităților naționale vor susține proba scrisă la Limba și literatura maternă.
Simularea probelor scrise în cadrul examenului național de Bacalaureat, sesiunea martie
2024, pentru cei 5.022 de elevi se desfășoară în 58 de centre de examen, organizate la
nivelul județului Cluj.
În conformitate cu legislația în vigoare, O.M.E. nr.6760/2023, privind organizarea simulării
probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, comunicată unităților de învățământ
preuniversitar, rezultatele obținute la simularea examenului național de bacalaureat,
sesiunea martie 2024 nu se contestă, nu vor fi publice și nu vor fi afișate. Acestea vor fi
comunicate direct elevilor, de către cadrele didactice care predau la clasă, în data de15
martie 2024, conform calendarului Ministerului Educației. La solicitarea scrisă a elevului sau
a părintelui/tutorelui, notele pot fi trecute în catalog. Nota fiecărei lucrări din cadrul
simulării examenului național de bacalaureat 2024 se stabilește în conformitate cu
prevederile art.12, alin. (1) și (2) din O.M.E., nr. 6156/2023, privind organizarea și
desfășurarea examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2023-2024.
Elementul de noutate al acestei sesiuni a simulării examenului național de bacalaureat
constă în faptul că, la finalul fiecărei probe de examen, lucrările elevilor vor fi scanate și
încărcate pe platforma națională destinată evaluării digitalizate a lucrărilor scrise,
urmând ca acestea să fie distribuite, aleatoriu, unor profesori evaluatori, din alte județe,
decât cel de proveniență a lucrărilor.
Probele încep la ora 9:00, iar accesul elevilor în săli este permis până la ora 8:30. Elevii vor
fi așezați câte unul în bancă, în ordine alfabetică, pe unitate școlară.
Timpul alocat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, din momentul în care s-a încheiat
distribuirea subiectelor fiecărui elev. Toate sălile de clasă în care se vor susține probele scrise
din cadrul simulării examenului național de bacalaureat 2024 sunt dotate cu sisteme de
supraveghere video și audio.
Pentru rezolvarea subiectelor, elevii claselor a XII-a/a XIII-a vor folosi numai cerneală sau
pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor și a desenelor vor utiliza numai
creion negru.
În acord cu prevederile legale în vigoare, comisiile din unitățile de învățământ preuniversitar
în care se desfășoară simulările examenelor naționale îndeplinesc atribuții specifice și asigură
organizarea și desfășurarea optimă a întregului proces.

Rezultatele obținute de către elevi la simularea examenului național de Bacalaureat, sesiunea
martie 2024 sunt analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ preuniversitar, prin
discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la
nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătățirea
performanțelor școlare.
Cele 50 de cazuri speciale, existente la nivelul județului Cluj, vor fi gestionate la nivelul
unităților de învățământ preuniversitar, centre de examen din județul Cluj, potrivit
Procedurii cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu
deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin
examenele naționale, care conține cadrul procedural unitar pentru asigurarea condițiilor de
egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de
neurodezvoltare (tulburare de spectru autist cu sau fără tulburări de sănătate intelectuală
asociate, tulburări specifice de învățare, tulburări cu deficit de atenție/hiperactivitate,
tulburări de dezvoltare intelectuală și alte tulburări de neurodezvoltare), care susțin
examenele naționale.
Simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat 2024 se organizează la
următoarele disciplinele: limba și literatura română, limba și literatura maternă (pentru
elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o
limbă a minorităților naționale), matematică, istorie, fizică, chimie, biologie, informatică,
geografie, logică, argumentare și comunicare, psihologie, economie, sociologie și filosofie.
Subiectele sunt elaborate pe baza conținuturilor şi a competențelor asociate acestora,
conform programelor de examen valabile pentru simularea examenul național de
bacalaureat, sesiunea martie 2024, aprobate de Ministerul Educației,
https://www.edu.ro/simulare_2024_microghid_informativ
Subiectele și baremele se afișează în fiecare zi a probelor de examen, la ora 15:00, pe siteul Ministerului Educației.
„Simularea examenelor naționale este foarte importantă pentru ca elevii să se acomodeze
cu condițiile de desfășurare a unui examen național, cu structura subiectelor, cu
completarea datelor pe foile tipizate de examen, cu încadrarea în timpul de lucru destinat
redactării probelor scrise. Deopotrivă, în acest an școlar, în care evaluarea lucrărilor este
digitalizată, consider că este binevenită această simulare și pentru cadrele didactice
implicate în această activitate, pe de o parte, profesorii asistenți, care vor scana lucrările
și le vor încărca în platforma creată de minister în acest scop, iar pe de altă parte,
profesorii evaluatori, care se vor conecta pe platformă și vor descărca seturile de lucrări
transmise lor spre evaluare. Totodată, simularea examenului național de bacalaureat
permite elevilor și cadrelor didactice elaborarea unui plan de măsuri pentru
îmbunătățirea nivelului de pregătire a elevilor, până la data desfășurării examenelor
propriu-zise,” a declarat doamna Marinela Marc, inspector școlar general al
Inspectoratului Școlar Județean Cluj.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *