Extinderea rețelelor de canalizare în două localități din comuna Mociu

Extinderea rețelelor de canalizare în două localități din comuna Mociu

Consiliul Județean Cluj a emis certificatul de urbanism necesar derulării proiectului de înființare a rețelelor de canalizare menajeră în satele Ghirișul Român și Chesău din comuna Mociu.

 În prezent, deși satele Ghirișul Român și Chesău beneficiază de un sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă operat de Compania de Apă „Someș” S.A., ele nu dispun și de rețele de canalizare corespunzătoare, pentru colectarea și transportul apelor uzate.

În acest sens, pentru îmbunătățirea confortului locuitorilor din cele două localități, dar și pentru protejarea mediului înconjurător, Primăria comunei Mociu a inițiat un proiect de amenajare a unei rețele publice de canalizare. Conform proiectului, aceasta se va racorda la canalizarea existentă în localitatea Mociu, locație în care este amplasată și stația de epurare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *