Asfaltarea drumului județean 103V Someșu Rece – Stolna

Asfaltarea drumului județean 103V Someșu Rece – Stolna

Lucrările de întreținere demarate de Consiliul Județean Cluj pe DJ 103V Someșu Rece – Stolna au intrat în faza așternerii stratului de covor asfaltic.

Lucrările de asfaltare vizează un sector în lungime de șase kilometri, cuprins între pozițiile kilometrice 3+400 și 9+400, cel care leagă în mod direct localitățile Someșu Rece și Stolna.

Anterior asfaltătii au fost executate lucrări constând în reprofilarea cu cilindrare, curățarea platformei drumului, refacerea terasamentelor deteriorate, aducerea la profil și completarea acostamentelor, realizarea fundației din blocaj de balast și piatră brută, curățarea și desfundarea șanțurilor, rigolelor și a podețelor și decolmatarea camerelor de cădere.

Totodată, au avut loc operațiuni de defrișare, tăierea lăstărișului și a vegetației din zona drumului, asigurarea scurgerii apelor pluviale, înlocuirea sau prelungirea unor podețe, refacerea timpanelor podețelor și a camerelor de cădere și așternerea stratului de balast stabilizat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *